บาคาร่า

By guel_amp11 March 31, 2019 0

บาคาร่า แบ่งออกเป็นผู้เล่น และ (เจ้ามือ) สมาชิกสามารถเล่นฝ่ายต่าง ๆ ได้ (ผู้เล่น) ผู้เล่นและฝ่าย (เจ้ามือ) ธนาคารให้คะแนนรวมกันใกล้ ๆ กับ 9 แต้มในฝ่ายหนึ่ง เล่นได้ไพ่อย่างน้อยที่สุดฝ่าย 2 แต่จะไม่เกิน 3 ใบอนุญาตจะใช้ไพ่ทั้งหมด… Continue Reading